ZadzwońRezerwacja

Blog


WAKACJE Z PZU Przygotowanie do podróży

WAKACJE Z PZU Akcja Wakacje z PZU = Bezpieczne dziecko. Rodzice mogą zgłaszać swoje dzieci do bezpłatnego ubezpieczenia NNW. Dzieci można zgłaszać do ubezpieczenia od 27.05.2019 do 21.06.2019 r. Rodzice mogą zgłaszać do ubezpieczenia dzieci od 0 do 25 lat. Okres ubezpieczenia trwa od 20.06.2019 r. do 01.09.2019 r. Polisa NNW dla dziecka Ochrona działa w takich sytuacjach jak np.: złamanie kości lub zwichnięcie stawów,...

Read More


UBEZPIECZENIE DLA OBCOKRAJOWCÓW Przygotowanie do podróży

UBEZPIECZENIE DLA OBCOKRAJOWCÓW UBEZPIECZENIE WOJAŻER Do kogo skierowane jest ubezpieczenie wojażer? Ubezpieczyciel Udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zajścia podczas podróży ubezpieczonego i w okresie ubezpieczenia wypadku. Co obejmuje ubezpieczenie wojażer? Transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania nie pozwala ubezpieczonemu skorzystać  z uprzednio przewidzianego środka transportu Transport zwłok ubezpieczonego do miejsca zamieszkania Pokrycie kosztów poszukiwania i...

Read More


UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Przygotowanie do podróży

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Co zapewnia ubezpieczenie NNW MAX? Ubezpieczenie działa nie tylko w sytuacji wypadku drogowego. Ubezpieczyć się może każdy, kto chce uchronić siebie i swoich bliskich przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW kojarzy się głównie z ubezpieczeniem zawieranym przy zakupie polisy komunikacyjnej OC + NNW, ale poznam warunki ubezpieczenia NNW MAX. W polisie ubezpieczenia komunikacyjnego liczą się szkody związane z wsiadaniem i...

Read More


stress and Disabled patient with car accident concept Przygotowanie do podróży

UBEZPIECZENIE NA WYJAZD DO PRACY Wyjeżdżasz do pracy za granicę? Co powinieneś wiedzieć na temat ubezpieczenia zdrowotnego? Pamiętaj, że jako obywatel RP podlegasz ubezpieczeniu pod NFZ natomiast wyjeżdżając do pracy za granicę podlegasz już zagranicznemu ubezpieczeniu. W tym przypadku bez względu czy prowadzisz własną działalność, czy wyjeżdżasz do pracy i wykonujesz zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy zawsze zapytaj się na jakiej podstawie będziesz w danym kraju...

Read More


Ubezpieczenie Wyjazd na Ferie Przygotowanie do podróży

Ubezpieczenie Wyjazd na Ferie UBEZPIECZENIE WOJAŻER Do kogo skierowane jest ubezpieczenie wojażer? Ubezpieczyciel Udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zajścia podczas podróży ubezpieczonego i w okresie ubezpieczenia wypadku. Co obejmuje ubezpieczenie wojażer? Transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania nie pozwala ubezpieczonemu skorzystać  z uprzednio przewidzianego środka transportu Transport zwłok ubezpieczonego do miejsca zamieszkania Pokrycie kosztów poszukiwania...

Read More


doctor and family Przygotowanie do podróży

PRYWATNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Dzięki ubezpieczeniu podstawowemu – Plan na Zdrowie – w razie następstw nieszczęśliwego wypadku (np. złamania, porażenia lub uszkodzenia narządów) możesz przez rok korzystać z konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych (współpracujących z PZU) na terenie całej Polski. Z jakich konsultacji lekarskich możesz korzystać? Jakie badania diagnostyczne możesz wykonać? Z jakich zabiegów ambulatoryjnych możesz korzystać?   ILE  TO KOSZTUJE?  ...

Read MorePage 1 of 1512345...10...Last »