ZadzwońRezerwacja

CEIDG – instrukcja jak założyć firmę

CEIDG – instrukcja jak założyć firmę

wybór PKD branż w jakich chce się prowadzić własną działalność gospodarczą

poniżej wysyłam link do listy PKD:

http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/lista_pkd

Zakładając działalność w punkcie 06.3 masz miejsca na wskazanie 9 kodów PKD branż w których będziesz prowadził działalność ale główna przeważająca może być tylko 1

wpis do CEIDG  Zarejestrowania działalności gospodarcze

WAŻNE INFORMACJE O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ WPIS DO CEIDG JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.
Jak dokonasz rejestracji firmy nie dziw się jeżeli otrzymasz kilka listów z dokonaniem płatności niby za wpis firmy  jakieś podatki cuda wianki NIE OPŁACAJ TEGO TO – OSZUŚCI WYSYŁAJĄ LIPNE PISMA NIE DAĆ SIĘ NABRAĆ. W jaki sposób rozpoznać, że to jest oszustwo a na pewno nie pismo urzędowe?

– Na dokumencie wpisu do CEIDG na str 3 punkt 18.19.20 Forma rozliczenia podatku, Forma wpłaty zaliczki i rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej. Pytania dotyczą czy będzie przedsiębiorca wystawiał faktury vat, i czy podatek od zarobków do Urzędu Skarbowego miesięcznie czy kwartalnie.

wpisu do CEIDG najlepiej dokonywać wraz z początkiem miesiąca. Każdemu przedsiębiorcy który pierwszy raz założył działalność gospodarczą przysługuje przez okres 24 miesięcy czyli pierwszych dwóch lat prowadzenia firmy preferencyjny ZUS w roku 2017 jest to wysokość 473,20zł. (Ps. Ponownie możesz przejść na preferencyjny niski ZUS po 5 latach od zamknięcia poprzedniej działalności).

Przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (175,92 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne (297,28 zł)- SĄ TO SKŁADKI OBOWIĄZKOWE.

Oprócz tego jest jeszcze SKŁADKA DOBROWOLNA na ubezpieczenie chorobowe (14,70 zł).

Przy zakładaniu własnej działalności i również zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę możesz być  zwolniony z opłacania składek w ZUS społecznych, jedynie miesięcznie dotyczyć będzie opłata preferencyjnej składki na ubezpieczenie zdrowotne (297,28 zł).

po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w CEIDG w ciągu 7 dni musisz udać się do ZUS i poinformować go o tym że zarejestrowałeś działalność gospodarczą i otrzymasz dokument ZUS P DRA.

zanim wystawisz swoją pierwszą fakturę musisz zgłosić się do Urzędu Skarbowego i złożyć dokument  VAT-R  (co ważne jeżeli będziesz wystawiał swoją pierwszą fakturę np. 01.12 to VAT-R musisz złożyć do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca czyli do 30.11 Zanim nie złożysz tego dokumentu nie będziesz mógł wystawiasz faktur – nie będziesz czynnym vatowcem). CO WAŻNE SĄ BRANŻE W KTÓRYCH PROWADZĄC DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEDSIĘBIORCA JEST ZWOLNIONY Z ODPROWADZANIA PODATKU VAT.

– od tej chwili wraz z każdym wystawieniem faktury co miesiąc jesteś zobowiązany do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym poprzez składanie dokumentu VAT-7 (jeżeli zaznaczyłeś formę rozliczenia z miesięczną)