ZadzwońRezerwacja

UBEZPIECZENIE DLA OBCOKRAJOWCÓW Przygotowanie do podróży

UBEZPIECZENIE DLA OBCOKRAJOWCÓW

UBEZPIECZENIE WOJAŻER

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie wojażer?

Ubezpieczyciel Udziela ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zajścia podczas podróży ubezpieczonego i w okresie ubezpieczenia wypadku.

Co obejmuje ubezpieczenie wojażer?

Transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania nie pozwala ubezpieczonemu skorzystać  z uprzednio przewidzianego środka transportu

Transport zwłok ubezpieczonego do miejsca zamieszkania

Pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa

Organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej- leczenie: ambulatoryjne i szpitalne, stomatologiczne- ostrych stanów zapalnych, związanych z ciążą i porodem, transport do placówki medycznej, naprawa lub zakup protez.

Koszt transportu zamiennika kierowcy

Pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży  (zakup artykułów pierwszej pomocy np. posiłki, przybory toaletowe)

Pomoc tłumacza w związku z pomocą medyczną

Organizacja kontynuacji leczenia po powrocie do domu na terytorium RP – w tym wizyta lekarza w domu ubezpieczonego

Domowej opieki pielęgniarki

Organizacja i pokrycie kosztów pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP

Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego

Dostawę leków

Powypadkowa pomoc psychologa

Opieka nad psami i kotami na terytorium RP

Infolinia medyczna

Zastępstwo w podróży służbowej

Naprawa zniszczonego sprzętu sportowego bądź wynajem sprzętu

 

Od kiedy obowiązuje ubezpieczenie wojażer i ile kosztuje?

Ubezpieczenie obejmuje okres ubezpieczenia od dnia zakupu do dnia powrotu  z wyjazdu.

PROPONOWANE WPISY


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *